به نام خدا


روش اول: وب سرویس

آدرس وب سرویس پوز آنلاین به این ترتیب است: http://pos.onlinepos.ir/pos.asmx?wsdl


لطفا نمونه کد برنامه نویسی برای وب سرویس را از اینجا دریافت نمائید.روش دوم: ارتباط از طریق رشته تقاضا-queryString:


پس از فعالسازی نسخه اختصاص پوز آنلاین و دریافت کد اشتراک، از طریق URL زیر می‌توانید درخواست‌های پرداخت آنلاین را از وب‌سایت خود به سوئیچ رابط پوز آنلاین ارسال نموده و فرآیند مربوطه را انجام دهید


http://switcher.onlinepos.ir/requestPayment/?mid=@param_merchandID&un=@username&pw=@password&amount=@param_amount&sURL=@param_successfulactionURL&fURL=@param_failactionURL&invoiceID=@param_invoiceID&email=@param_email&mobile=@param_mobile


به شرح پارامترها می‌پردازیم:


کد سایت شما; یا کد پرتال :@param_merchandID

نام کاربری :@username

کلمه عبور :@password

مبلغ تراکنش به ریال :@param_amount
آدرس بازگشت به سایت شما درصورت موفقیت آمیز بودن تراکنش :@param_successfulactionURL
آدرس بازگشت به سایت شما درصورت عدم موفقیت تراکنش :@param_failactionURL
شناسه صورتحساب-اختیاری است :@param_invoiceID
آدرس ایمیل مشتری-حتی‌الامکان ضروری است :@param_email
شماره موبایل مشتری-حتی‌الامکان ضروری است :@param_mobile


پس از پایان عملیات، سوئیچ رابط به‌طور اتوماتیک خریدار را به صفحه مورد نظر شما هدایت می‌نماید.

پشتیبانی: 09018096945