shahreNovin software, CRM, CSM, online POS, homa, Negin
shahreNovin software, CRM, CSM, online POS, homa, Negin
1395

ارائه نسخه "آموزشی-سازمانی" نرم‌افزار هُما

shahreNovin software, CRM, CSM, online POS, homa, Negin
1394

ارائه نسخه "CRM" نرم‌افزار هُما

shahreNovin software, CRM, CSM, online POS, homa, Negin
1393

ارائه و توسعه نسخه "حسابداری" نرم‌افزار هُما

shahreNovin software, CRM, CSM, online POS, homa, Negin
1392

ارائه نسخه "مدیریت فروش" نرم‌افزار هُما

shahreNovin software, CRM, CSM, online POS, homa, Negin
1391

آغاز تولید سیستم یکپارچه اطلاعاتی تحت وب هُما

shahreNovin software, CRM, CSM, online POS, homa, Negin
1390

تولید نرم‌افزارهای "آفیس" و "ایمالیا"

shahreNovin software, CRM, CSM, online POS, homa, Negin
1389

رشد بسیار سریع سهم بازار پیامک‌های انبوه

shahreNovin software, CRM, CSM, online POS, homa, Negin
1388

تاسیس شرکت شهر نوین(سهامی خاص)، تولید و ارائه نرم‌افزار پیامدهی "نگین"

shahreNovin software, CRM, CSM, online POS, homa, Negin
1387

ورود به عرصه تجارت الکترونیک و راه‌اندازی چندین پروژه موفق در زمینه کسب و کار آنلاین

shahreNovin software, CRM, CSM, online POS, homa, Negin
1386

طراحی و پیاده‌سازی پایگاه اطلاعاتی تحت وب آموزشی-پژوهشی دانشگاه صنعتی شاهرود

shahreNovin software, CRM, CSM, online POS, homa, Negin
1385

تاسیس شرکت درایت رایانه بیتا(مسئولیت محدود)، تولید سیستم اطلاعاتی تحت وب سازمان زمین‌شناسی-پایگاه داده‌های علوم زمینی کشور NGDIR.com